Úvod > Pokladnica e-kasa klient > Strata/zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacíh údajov k VRP > Postup podnikateľa pri strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP

Postup podnikateľa pri strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP

Otázka č. 1 - oznamovacia povinnosť pri strate prihlasovacích údajov
Aké povinnosti má podnikateľ v prípade, ak stratí prihlasovacie údaje (heslo) – nevie sa prihlásiť do VRP?
Odpoveď
Ak sa podnikateľ nevie prihlásiť (zabudol, stratil heslo) do aplikácie VRP, je potrebné oznámiť stratu prihlasovacích údajov daňovému úradu na tlačive "Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP"  dostupného na FR SR, v Osobnej internetovej zóne, v časti Katalóg formulárov
. Následne bude zo strany FR SR podnikateľovi doručená obálka s prístupovými prihlasovacími údajmi do VRP s označením "READ ONLY".  READ ONLY je pojem používaný pre sprístupnenie aplikácie VRP v móde „NA ČÍTANIE“, ktorý je nastavený podnikateľovi po ukončení používania VRP. V tomto móde nie je možné realizovať aktívne úkony (t.j. vytváranie pokladničných dokladov). Mód slúži podnikateľovi pre prístup k historickým údajom ním vytvorených pokladničných dokladov, ktoré sú mu sprístupnené po celú dobu archivácie týchto dát.

Postup: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.02.20_4_ORP_2020_IM.pdf

 

Otázka č. 2 - zaslanie novej žiadosti o pridelenie kódu VRP
Aké povinnosti má podnikateľ v prípade ak stratí prihlasovacie údaje (heslo) a naďalej má povinnosť evidencie tržieb?
Odpoveď
V prípade straty/zneužitia alebo odcudzenia prihlasovacích údajov k VRP je podnikateľ okrem podania "Oznámenia o strane/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k VRP" povinný požiadať o pridelenie nových prihlasovacích údajov na tlačive "Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient", ktoré budú slúžiť na aktívne evidovanie tržieb prijatých v hotovosti (vytváranie pokladničných dokladov, úhrady faktúr prijatých v hotovosti).

Postup: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2020/2020.02.20_4_ORP_2020_IM.pdf

 

Otázka č. 3 -  paragóny pri strate prihlasovacích údajov
Ako podnikateľ eviduje tržby, kým mu budú pridelené nové kódy k VRP?
Odpoveď
Podnikateľ v prípade straty prihlasovacích údajov do VRP v čase do pridelenia nových prihlasovacích kódov k VRP vyhotovuje zákazníkovi paragóny v zmysle zákona o ERP.