Úvod > DPH > Oslobodené činnosti > Zhromažďovanie finančných prostriedkov > Zhromažďovanie finančných prostriedkov

Zhromažďovanie finančných prostriedkov

Zhromažďovanie finančných prostriedkov, ktoré je  oslobodené od dane upravuje § 35 zákona o DPH. Charakteristickým znakom týchto služieb je ich neziskovosť.

FAQ

Otázka  - Usporiadanie vianočného koncertu nemocnice
Nemocnica - platiteľ DPH  usporiadala vianočný koncert, ktorého výťažok bude využitý na zakúpenie špeciálneho zdravotníckeho prístroja do nemocnice. Podlieha vstupné - príjem z predaja lístkov na vianočný koncert DPH?
Odpoveď
Vzhľadom k tomu, že vstupné sa použije na nákup zdravotníckeho prístroja, ktorý bude  využívaný nemocnicou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti oslobodenej od dane, bude aj predmetné vstupné  oslobodené od dane podľa § 35 zákona o DPH.