Služby verejno-právnej televízie a rozhlasu

Služby verejno-právnej televízie a verejnoprávneho rozhlasu oslobodené od dane upravuje § 36 zákona o DPH. Vysielanie televízie a rozhlasu je oslobodené od dane za podmienky, že ide o vysielanie subjektmi, ktoré podliehajú verejnému právu.
 
FAQ
     
Otázka - Vysielanie regionálnej televízie
Považuje sa regionálna televízia za verejno-právnu televíziu a jej vysielanie je oslobodené od dane (okrem reklám a sponzorovaných programov)?
Odpoveď
Za verejno-právnu televíziu sa v SR považuje len Slovenská televízia. Ak je televízia zriadená ako súkromná, jej vysielanie podlieha DPH vrátane reklám a sponzorovaných programov.