Daňový bonus

 
Postup platný do 31.12.2019 - daňový bonus sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
 

FAQ

Otázka - Daňový bonus od 1.7.2013
Ako sa vypočíta výška daňového bonusu platná od 1.7.2013?
Odpoveď
Výška mesačného daňového bonusu poskytovaného na vyživované dieťa žijúce v domácnosti s daňovníkom platná do 30.6.2013 v sume 21,03 eura sa s účinnosťou od 1. júla 2013 zvyšuje na sumu 21,41 eura mesačne t.j. zvýšenie o sumu 0,38 eura zaokrúhlenú nahor (21,03 x 1,8 % = 0,37854).
 
Výška daňového bonusu sa od júla 2014 nemenila z dôvodu, že sa nemenila výška životného minima. Tzn., že mesačná suma daňového bonusu je 21,41 eura.
Uvedená výška mesačného daňového bonusu platí aj v zdaňovacom období 2015 až 2017.