Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Miesto dodania tovaru spojené s prepravou > Miesto dodania tovaru spojené s prepravou

Miesto dodania tovaru spojené s prepravou

Ak je dodanie tovaru spojené  s odoslaním alebo prepravou tovaru, je miestom dodania miesto, kde sa tovar nachádza v čase, keď sa odoslanie alebo preprava tovaru pre osobu, ktorej má byť tovar dodaný,  začína uskutočňovať (§ 13 ods.1 písm. a) zákona o DPH). Podľa ods.1 písm. a) citovaného ustanovenia sa neurčí miesto dodania pri dodaní tovaru spojeného s inštaláciou alebo montážou, pri preprave alebo odoslaní tovaru z tretieho štátu a  pri zásielkovom predaji.

FAQ
 
Otázka č. 1 – Miesto dodania tovaru  v tuzemsku
Slovenský platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodal tovar z Bratislavy do Košíc. Dodávateľ tovar odovzdal na prepravu slovenskému dopravcovi, ktorý prepravil tovar do Košíc. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru je tuzemsko, pretože ide o dodanie tovaru spojené s prepravou, ktorá sa začala na území tuzemska. V tuzemsku vzniká daňová povinnosť a slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru s DPH.
 
Otázka č. 2 – Miesto dodania tovaru v tuzemsku
Slovenský platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodal tovar z Bratislavy do Budapešti maďarskému podnikateľovi, ktorý je identifikovaný pre DPH v Maďarsku. Dodávateľ tovar odovzdal na prepravu slovenskému prepravcovi, ktorý ho prepravil do Budapešti. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru je tuzemsko, pretože ide o dodanie tovaru spojené s prepravou, ktorá sa začala  na území tuzemska. Ak sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane podľa 43 zákona o DPH, slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru bez DPH a uvedie túto dodávku tovaru v riadku 13 a 14 daňového priznania a v 1. časti súhrnného výkazu.

Otázka č. 3 – Miesto dodania tovaru v tuzemsku
Slovenský platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy dodal tovar z Košíc do Kyjeva ukrajinskému podnikateľovi. Platiteľ dane odovzdal tovar na prepravu slovenskému dopravcovi, ktorý ho prepravil do Kyjeva. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď  
Miesto dodania tovaru je tuzemsko, pretože ide o dodanie tovaru spojené s prepravou, ktorá sa začala  na území tuzemska. Ak sú splnené podmienky pre oslobodenie od dane podľa 47 zákona o DPH, slovenský platiteľ dane vyhotoví faktúru za dodanie tovaru bez DPH a uvedie túto dodávku tovaru v riadku 13 a 15 daňového priznania.

Otázka č. 4 – Miesto dodania tovaru  v Česku
Slovenský platiteľ dane na základe kúpnej zmluvy kúpil tovar v Prahe od českého podnikateľa.  Slovenský platiteľ dane následne tento tovar predal ďalšiemu českému podnikateľovi do Ostravy. Slovenský platiteľ dane odovzdal tovar na prepravu českému dopravcovi, ktorý ho prepravil z Prahy do Ostravy. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru je Česká republika, pretože ide o dodanie tovaru spojené s prepravou, ktorá sa začala na území Českej republiky.  Slovenský platiteľ dane by sa mal informovať v Českej republike ohľadom registračnej  a daňovej  povinnosti z dôvodu vykonávania zdaniteľného obchodu v tomto štáte.
 
Otázka č. 5 - Miesto dodania tovaru v Rusku
Slovenský platiteľ dane obchodník s tovarom na základe kúpnej zmluvy kúpil stavebný materiál v Moskve od ruského podnikateľa. Obchodník s tovarom  následne tento tovar predal ďalšiemu slovenskému platiteľovi dane. Obchodník s tovarom  odovzdal tovaru na prepravu ruskému  dopravcovi, ktorý ho prepravil z veľkoskladu v Moskve na stavbu v Moskve. Kde je miesto dodania tovaru?
Odpoveď
Miesto dodania tovaru je Rusko, pretože ide o dodanie tovaru spojené s prepravou, ktorá sa začala na území Ruska.  Slovenský platiteľ dane obchodník s tovarom by sa mal informovať v Rusku  ohľadom   daňovej povinnosti z dôvodu vykonávania zdaniteľného obchodu v tomto štáte.