Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Postup zamestnávateľa voči správcovi dane - podávanie tlačív Prehľad

Postup zamestnávateľa voči správcovi dane - podávanie tlačív Prehľad

Postup zamestnávateľa – platiteľa voči správcovi dane

Zamestnávateľ neopravuje pôvodný prehľad za mesiac, v ktorom bola daň (preddavok na daň) nesprávne zrazená, ale uvedenú opravu (skutočnosť) zahrnie do tlačiva Prehľad za mesiac, v ktorom opravu vykonal.

 

FAQ

Otázka - Zníženie odvodu
Ak som za 2/2017 vyplatila zamestnancovi daňový bonus z vlastných prostriedkov 1,68 Eur môžem si to odpočítať v riadku 5 prehľadu za 3/2017, alebo musím požiadať o vrátenie sumy rozdielu daňového bonusu za štvrťrok. (preddavky 163 - 65,91 vyplatená suma daňového bonusu t.j.(1,68 ostalo z februára +64,23 za marec) odviesť 97,17 alebo 163-64,23 odviesť 98,77 a 1,68 požiadať o vrátenie?
Odpoveď
V uvedenom prípade znížite odvod o sumu 1,68 eura (zamestnávateľom vyplatený daňový bonus z vlastných prostriedkov v 2/2017) t.j. nebudete žiadať správcu dane vrátiť túto sumu, keďže suma preddavkov je vyššia ako suma daňového bonusu. To znamená, že v uvedenom prípade uplatníte postup zníženia odvodu zrazených preddavkov v nasledujúcom mesiaci – t.j. v prehľade za kalendárny mesiac 3/2017.