Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov zo závislej činnosti > Opravy chýb a dokladov > Postup zamestnávateľa voči správcovi dane - podávanie tlačív Prehľad

Postup zamestnávateľa voči správcovi dane - podávanie tlačív Prehľad

Postup zamestnávateľa – platiteľa voči správcovi dane pri opravách

Zamestnávateľ neopravuje pôvodný prehľad za mesiac, v ktorom bola daň (preddavok na daň) nesprávne zrazená, ale uvedenú opravu (skutočnosť) zahrnie do tlačiva Prehľad za mesiac, v ktorom opravu vykonal.

 

FAQ

Otázka - Zníženie odvodu
Ak som za 2/2022 vyplatila zamestnancovi daňový bonus z vlastných prostriedkov 1,68 Eur môžem si to odpočítať v riadku 5 prehľadu za 3/2022, alebo musím požiadať o vrátenie sumy rozdielu daňového bonusu za štvrťrok. 
Odpoveď
V uvedenom prípade znížite odvod o sumu 1,68 eura (zamestnávateľom vyplatený daňový bonus z vlastných prostriedkov v 2/2022) t.j. nebudete žiadať správcu dane vrátiť túto sumu, keďže suma preddavkov je vyššia ako suma daňového bonusu. To znamená, že v uvedenom prípade uplatníte postup zníženia odvodu zrazených preddavkov v nasledujúcom mesiaci – t.j. v prehľade za kalendárny mesiac 3/2022.