Úvod > DPH > Základ dane a oprava základu dane > Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby na iný účel ako podnikanie

Základ dane pri dodaní tovaru alebo služby na iný účel ako podnikanie