Úvod > Daň z motorových vozidiel > Daňovník dane z MV > Daňovník dane z motorových vozidiel

Daňovník dane z motorových vozidiel

Daňovníkom dane z motorových vozidiel je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá:
  • je v doklade zapísaná ako držiteľ vozidla,
  • má v doklade ako držiteľa vozidla zapísanú svoju organizačnú zložku, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela, zanikla alebo bola zrušená, alebo
  • používa vozidlo, v ktorého doklade je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
  • je zamestnávateľ, a vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla, ktoré nepoužíva  na podnikanie.
 
 
Otázka č. 1 - prenájom vozidla medzi podnikateľmi
Spoločnosť prenajala svoje vozidlo  na základe zmluvy o prenájme inému podnikateľovi. Držiteľom zapísaným v doklade vozidla je táto spoločnosť. Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Daňovníkom dane z motorových vozidiel je prenajímateľ (spoločnosť) zapísaný v doklade vozidla ako držiteľ (prenajímateľ vykonáva podnikateľskú činnosť prostredníctvom prenájmu).
 
 
Otázka č. 2 - organizačná zložka tuzemskej osoby
Právnická osoba so sídlom v Prešove má dve organizačné zložky zapísané v obchodnom registri so sídlom v Žiline a v Trnave. Každá z organizačných zložiek používa vozidlá na podnikanie, ktorých držiteľmi sú tieto organizačné zložky. Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Daňovníkom dane z motorových vozidiel v tomto prípade je právnická osoba so sídlom v Prešove, ktorej tieto organizačné zložky patria. 
 
 
Otázka č. 3 - organizačná zložka zahraničnej osoby
Poľská právnická osoba má na území SR zriadenú organizačnú zložku so sídlom v Košiciach. Táto organizačná zložka používa na podnikanie vozidlá, ktorých je držiteľom. Vozidlá sú evidované v Slovenskej republike. Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Daňovníkom dane z motorových vozidiel aj v tomto prípade je právnická osoba, ktorej organizačná zložka patrí, bez ohľadu na jej  sídlo v Poľsku.   
 
 
Otázka č. 4 - držiteľ vozidla je osoba, ktorá zomrela
Podnikateľ používa na podnikanie vozidlo v dokladoch ktorého je ako držiteľ vozidla zapísaná osoba, ktorá zomrela. Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Daňovníkom dane z motorových vozidiel je v tomto prípade podnikateľ, ktorý používa vozidlo na podnikanie aj napriek skutočnosti, že v tomto prípade je držiteľom vozidla zomrelý.
 
 
Otázka č. 5 - držiteľom vozidla je osoba, ktorá nepoužíva vozidlo na podnikanie
SZČO používa na podnikanie vozidlo, ktorého je držiteľom iná fyzická osoba - nepodnikateľ. Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Daňovníkom dane z motorových vozidiel je SZČO ako užívateľ, ktorý používa vozidlo na podnikanie.
 
 
Otázka č. 6 - zamestnávateľ - vozidlo zamestnancom nie je používané na podnikanie  
Zamestnanec použil svoje vozidlo na pracovnú cestu, začo mu zamestnávateľ  vyplatil  cestovné náhrady. Predmetné vozidlo nie je používané na podnikanie (vozidlo nepoužíva zamestnanec na svoje podnikanie, ani iná osoba). Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Vozidlo je predmetom dane a daňovníkom je zamestnávateľ.
 
 
Otázka č. 7 - zamestnávateľ - vozidlo je používané zamestnancom na podnikanie
Zamestnávateľ vypláca zamestnancovi cestovné náhrady za použitie vozidla zamestnancom. Držiteľom tohto vozidla je zamestnanec, ktorý zároveň používa predmetné vozidlo aj na svoje podnikanie. Kto je daňovníkom dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Vozidlo je predmetom dane, avšak daňovníkom dane nie je zamestnávateľ, ale držiteľ tohto vozidla (zamestnanec). Aj keď zamestnávateľ vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla, daňovníkom dane je zamestnanec, ktorý používa predmetné vozidlo na svoje podnikanie.