Úvod > Daň z motorových vozidiel > Miestna príslušnosť na dani z MV > Miestna príslušnosť pre správu dane z motorových vozidiel

Miestna príslušnosť pre správu dane z motorových vozidiel

Otázka č.1 - určenie miestnej príslušnosti pre fyzickú osobu
Podnikateľ - fyzická osoba s trvalým pobytom v Banskej Bystrici používa vozidlo na podnikanie so žilinským evidenčným číslom.  Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa  trvalého pobytu fyzickej osoby, t.j.  Daňový úrad Banská Bystrica.  

 

Otázka č. 2 - určenie miestnej príslušnosti pre právnickú osobu
Daňovník so sídlom v Nitre  používal na podnikanie vozidlo s banskobystrickým evidenčným číslom. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa  sídla daňovníka, t.j.  Daňový úrad Nitra. 

 

Otázka č. 3 -  určenie miestnej príslušnosti pre organizačnú zložku
Právnická osoba so  sídlom  v Banskej Bystrici má organizačné zložky  v Lučenci,  v Košiciach a v Bratislave.  Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa sídla právnickej osoby, t.j.  Daňový úrad Banská Bystrica. 

 

Otázka č. 4 - Určenie miestnej príslušnosti pre zahraničnú organizačnú zložku
Právnická osoba so sídlom v Českej republike  má organizačnú zložku umiestnenú v Prešove. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?

Odpoveď
Miestnu príslušnosť na správa dane z motorových vozidiel vykonáva daňový úrad  podľa miesta umiestnenia organizačnej zložky, t.j
Daňový úrad Prešov.

 

Otázka č. 5 - Určenie miestnej príslušnosti pre zahraničnú právnickú osobu s viacerými organizačným zložkami na území SR
Právnická osoba so sídlom v Nemecku má organizačné zložky zapísané v obchodnom registri v Banskej Bystrici, v Košiciach a v Bratislave. Ktorý daňový úrad je miestne príslušný na správu dane z motorových vozidiel?
Odpoveď
Z dôvodu niekoľkých organizačných zložiek na území SR zriadených zahraničnou právnickou osobou, miestna príslušnosť na správu dane sa určí miestom, v ktorom daňový subjekt vykonáva prevažnú časť svojej činnosti.

 

Informačný materiál: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/Dan_z_MV/2016.04.07_miest_prisl_MV.pdf