Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi > Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti

Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti

Podiel na výsledku podnikania vyplatený tichému spoločníkovi verejnej obchodnej spoločnosti je u tohto tichého spoločníka príjmom, ktorý podlieha dani z príjmov ako ostatný príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov (iný príjem). Tento príjem tichý spoločník zdaňuje v tom zdaňovacom období, v ktorom mu bol príjem vyplatený, bez ohľadu na to, ktorého zdaňovacieho obdobia sa podiel na výsledku podnikania týka. Podiel na výsledku podnikania zdaňuje tichý spoločník cez podané daňové priznanie k dani z príjmov za príslušné zdaňovacie obdobie.

Základom dane (čiastkovým základu dane) z tohto druhu príjmu je príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Ak sú výdavky vyššie ako príjem, na rozdiel sa neprihliada.

 

FAQ

Otázka č. 1 – Vyplatenie podielu na zisku tichému spoločníkovi vo verejnej obchodnej spoločnosti
Verejná obchodná spoločnosť vyplatila svojmu tichému spoločníkovi podiel na zisku spoločnosti vykázanom za zdaňovacie obdobie 2023. Ako sa tento príjem zdaňuje?
Odpoveď
Tento príjem je predmetom dane z príjmov a tichému spoločníkovi vzniká povinnosť tento príjem priznať v daňovom priznaní k dani z príjmov ako ostatný "iný" príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov.
 
Otázka č. 2 - Vyplatenie podielu na zisku tichému spoločníkovi vo verejnej obchodnej spoločnosti
Verejná obchodná spoločnosť vyplatila fyzickej osobe, ktorá je tichým spoločníkom tejto spoločnosti, podiel na výsledku podnikania za rok 2016. Je tichý spoločník povinný tento príjem zdaniť?
Odpoveď
Príjem tichého spoločníka verejnej obchodnej spoločnosti z podielu na výsledku podnikania je príjmom, ktorý podlieha dani z príjmov ako ostatný "iný" príjem podľa § 8 zákona o dani z príjmov, a to bez ohľadu na zdaňovacie obdobie, ktorého zisk bol rozdelený. Tento príjem je tichý spoločník povinný zdaniť cez podané daňové priznanie, ak mu vznikla povinnosť toto priznanie podať.