Všeobecne o daňovej licencii

Inštitút daňovej licencie (DL) je novelou zákona o dani z príjmov účinnou od 1.1.2018 zrušený. 
Daňovník so zdaňovacím obdobím kalendárny rok  platí DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace 31.decembra 2017.  
Daňovník  so zdaňovacím obdobím hospodársky rok  platí DL poslednýkrát za zdaňovacie obdobie končiace v priebehu roka 2018.