Výdavky na reklamu

Daňovými výdavkami sú podľa § 19 ods. 2 písm. k) zákona o dani z príjmov výdavky (náklady) na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru služieb, nehnuteľnosti, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka.
 
Daňovými výdavkami nie sú výdavky (náklady) na reklamu vynaložené v rozpore so zákonom č. 147/2001 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.
Reklama musí byť
  • vynaložená na účel prezentácie podnikateľskej činnosti daňovníka, tovaru, služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, obchodného označenia výrobkov a iných práv a záväzkov súvisiacich s činnosťou daňovníka,
  • vynaložená so zámerom dosiahnutia, zabezpečenia, udržania alebo zvýšenia príjmov daňovníka,
  • realizovaná v súlade so základnými požiadavkami na reklamu podľa zákona o reklame.
 

FAQ

Otázka č. 1 - Výdavky na inzerciu
Podnikateľ zaplatil za reklamu na svoju prevádzku v inzertnom časopise sumu 200 eur. Môže si tento výdavok uplatniť v daňových výdavkoch?
Odpoveď
Áno, ide o výdavok na reklamu jeho podnikateľskej činnosti.
 
Otázka č. 2 - Výdavky na tlač plagátov
Podnikateľ zaplatil za zhotovenie a tlač svojich reklamných plagátov sumu 1 500 eur. Považuje sa takýto výdavok za výdavok na reklamu?
Odpoveď
Áno, pokiaľ predmetné plagáty slúžia na prezentáciu jeho podnikateľskej činnosti, výrobkov alebo služieb.
 
Otázka č. 3 - Výdavky za účasť na výstave
Podnikateľ sa prihlásil na výstavu, na ktorej prezentoval svoje výrobky. Za účasť na výstave zaplatil 1 000 eur. Môže si tento výdavok zahrnúť do daňových výdavkov?
Odpoveď
Áno, výdavok spĺňa charakter reklamy.