Čo sa na účely zákona o ERP rozumie pokladnica e-kasa klient?


Otázka č. 1 – pokladnica e-kasa klient
Čo sa na účely zákona o ERP rozumie pokladnica e-kasa klient?
Odpoveď
pokladnicou e-kasa klient sa rozumie:
1. on- line registračná pokladnica (ďalej „ORP“)
2. virtuálna registračná pokladnica (ďalej „VRP“)

ORP je súbor pokladničného programu a chráneného úložiska (ide o softvéry,  ktoré musia byť certifikované), hardvérových prostriedkov (HW),ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa citovaného zákona.    

VRP je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
-        mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo a
-        klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.