Čo sa na účely zákona o ERP rozumie pokladnica e-kasa klient?

FAQ
Otázka č. 1 – pokladnica e-kasa klient
Čo sa na účely zákona o ERP rozumie  pokladnica e-kasa klient?
Odpoveď
pokladnicou e-kasa klient sa podľa § 2 písm. b) zákona č. 289/2008 Z. z.  rozumie:
1.on- line registračná pokladnica (ďalej „ORP“)
2.virtuálna registračná pokladnica (ďalej „VRP“)

V prípade ORP ide o pôvodnú elektronickú registračnú pokladnicu (ďalej „ERP“), tzv. fiskálnu ERP. Pre jej používanie po 1.7.2019 je potrebné  zabezpečiť jej on-line napojenie na portál finančnej správy. ORP je súbor pokladničného programu a chráneného úložiska (ide o sftvér, ktoré musia byť certifikované), hardvérových prostriedkov (HW),ktoré zabezpečujú komunikáciu so systémom e-kasa prostredníctvom integračného rozhrania, ďalších prostriedkov, ktoré zabezpečujú plnenie povinností podľa cit. zákona.    

VRP je služba zriadená Finančným riaditeľstvom SR komunikujúca prostredníctvom koncového zariadenia a poskytovaná výhradne prostredníctvom
-        mobilných aplikácií, ktorých vlastníkom je finančné riaditeľstvo, a
-        klientskeho prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom na svojom webovom sídle.