Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Podiel zaplatenej dane > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Daňovník - právnická osoba, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby za zdaňovacie obdobie roka 2014 je oprávnený vyhlásiť priamo v daňovom priznaní (IV. časť daňového priznania), že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenému prijímateľovi, alebo viacerým prijímateľom, ak v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka alebo najneskôr v lehote na podanie tohto daňového priznania daroval finančné prostriedky najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane ním určeným daňovníkom, ktorí nie sú založení alebo zriadení na podnikanie (nemusí ísť o prijímateľov uvedených vo vyhlásení), na účely vymedzené v § 50 ods. 5 zákona o dani z príjmov. Ak daňovník neposkytol tieto finančné prostriedky ako dar najmenej vo výške 0,5 % zaplatenej dane, je oprávnený uviesť v daňovom priznaní, že podiel zaplatenej dane sa má poukázať ním určeným prijímateľom len do výšky 1,5 % zaplatenej dane.