Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňové výdavky > Cestovné náhrady > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH ZDAŇOVACÍCH OBDOBIACH

Otázka č. 1- Stravné pri pracovnej ceste u podnikateľa
Podnikateľ p. Karol má miesto podnikania Trenčín. V roku 2016 ide na pracovnú cestu za svojim obchodným partnerom do Bratislavy, pracovná cesta trvala 8 hodín. Môže si do výdavkov uplatniť „diety“?
Odpoveď
V deň, kedy bol na pracovnej ceste si p. Karol do daňových výdavkov uplatní stravné pri pracovnej ceste podľa zákona o cestovných náhradách v sume 4,20 eur, ak pracovná cesta bola vykonaná do 30.11.2016.