zaokrúhľovanie odvodu

Otázka

Ako sa zaokrúhľuje odvod z podnikania v regulovaných odvetviach?

Odpoveď

§ 161 daňového poriadku rieši zaokrúhľovanie dane, preddavkov na daň, úroku z omeškania, pokuty a úroku – t.j. nerieši osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorý nie je daňou.
Vzhľadom k tomu, že zaokrúhľovanie výšky odvodu neustanovuje zákon o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a na zaokrúhľovanie nie je možné použiť ani daňový poriadok, ak vychádza výška osobitného odvodu na desatinné miesta, zaokrúhľuje sa na eurocenty matematicky.