Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Daňový bonus > Priznanie nároku na DB a vyplatenie DB

Priznanie nároku na DB a vyplatenie DB