Kedy môže podnikateľ používať VRP

FAQ

Otázka č. 1 - limit pokladničných dokladov  
Aké je obmedzenie pre používanie VRP?
Odpoveď

Všetci podnikatelia môžu s účinnosťou od 1.9.2017 používať VRP bez akéhokoľvek obmedzenia, nakoľko jediné obmedzenie, ktorým do 31.8.2017 bol limit 3000 pokladničných dokladov vyhotovených VRP za mesiac bolo zrušené.

Otázka č. 2 - súbeh používania ERP, VRP a ORP
Môže podnikateľ súčasne používať na prijímanie tržieb v hotovosti ERP,VRP a aj ORP?
Odpoveď
Súbeh používania ERP, VRP a OPR je možný, to znamená, že podnikateľ môže súbežne používať ERP, VRP a ORP.

Otázka č. 3 - prechod z používania ERP na VRP alebo z VRP na ERP 
Môže podnikateľ prejsť z používania ERP na VRP alebo z VRP na ERP?
Odpoveď
Podnikateľ môže súbežne používať ERP spolu s VRP a môže sa taktiež rozhodnúť pre zrušenie ERP a následne pre začatie používania VRP. Uvedené platí aj naopak, t.j., podnikateľ, ktorý už nechce používať VRP, môže sa rozhodnúť pre používanie ERP a od 1.4.2019, resp. od 1.7.2019 pre používanie ORP.