Kedy môže podnikateľ používať VRP

FAQ

Otázka č. 1 - limit pokladničných dokladov  
Aké je obmedzenie pre používanie VRP?
Odpoveď

Všetci podnikatelia môžu s účinnosťou od 1.9.2017 používať VRP bez akéhokoľvek obmedzenia, nakoľko jediné obmedzenie, ktorým do 31.8.2017 bol limit 3000 pokladničných dokladov vyhotovených VRP za mesiac bolo zrušené.

Otázka č. 2 - opätovné používanie VRP  
Ak bolo podnikateľovi pred 1.9.2017 ukončené používanie VRP z dôvodu prekročenia limitu 3000 pokladničných dokladov, bude môcť takýto podnikateľ požiadať o pridelenie nového kódu VRP?
Odpoveď

Áno, podnikateľ   pre používanie VRP môže požiadať o pridelenie nového kódu VRP

Otázka č. 3 - súbeh používania ERP/VRP
Môže podnikateľ súčasne používať na prijímanie tržieb v hotovosti ERP a aj VRP?
Odpoveď
Súbeh používania ERP a VRP je možný, to znamená, že podnikateľ môže súbežne používať ERP a aj VRP.

Otázka č. 4 - prechod z používania ERP na VRP alebo z VRP na ERP 
Môže podnikateľ v priebehu roka prejsť z používania ERP na VRP alebo z VRP na ERP?
Odpoveď
Podnikateľ môže súbežne používať ERP spolu s VRP a môže sa taktiež počas roka rozhodnúť pre zrušenie ERP a následne pre začatie používania VRP. Uvedené  platí aj naopak, t.j., podnikateľ, ktorý už nechce používať VRP, môže sa rozhodnúť pre používanie ERP.