NČZD na daňovníka za rok 2020

Zníženie základu dane o túto nezdaniteľnú časť – na daňovníka sa uplatňuje zo zákona /tzv. povinne/ nakoľko daňovník sa nemôže rozhodnúť, či si základ dane zníži alebo nie.

V súlade s  príslušnými ustanoveniami zákona  o dani z príjmov sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v tomto zákone upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Výška nezdaniteľnej časti  na daňovníka  za zdaňovacie obdobie závisí tiež od dosiahnutého základu dane  daňovníka v roku  2020 :

  1. Ak základ dane daňovníka je rovný alebo je nižší ako 19,2-násobok životného minima - 19 506,56 eura (vrátane), tak nezdaniteľná časť je 4 414,20 eura
  2. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 19 506,56 eura, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 290,84 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka;
  3. Ak táto suma (rozdiel uvedený podľa 2. bodu) je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

 

FAQ

Otázka  –  Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2020
Aká je základná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020?
Odpoveď
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na rok 2020 je 4 414,20 eura.