NČZD na daňovníka za rok 2019

Zníženie základu dane o túto nezdaniteľnú časť – na daňovníka sa uplatňuje zo zákona /tzv. povinne/ nakoľko daňovník sa nemôže rozhodnúť, či si základ dane zníži alebo nie.

V súlade s  príslušnými ustanoveniami zákona  o dani z príjmov sa sumy nezdaniteľných častí základu dane, daňového bonusu a niektoré iné sumy uvedené v tomto zákone upravujú v nadväznosti na zvýšenie sumy životného minima alebo zvýšenie sumy minimálnej mzdy.

Výška nezdaniteľnej časti  na daňovníka  za zdaňovacie obdobie závisí tiež od dosiahnutého základu dane  daňovníka v roku  2019 :

  1. Ak základ dane daňovníka je rovný alebo je nižší ako 100-násobok životného minima - 20 507,00 eur (vrátane), tak nezdaniteľná časť je 3 937,35 eura (19,2-násobok platného životného minima)  ;
  2. Ak je základ dane daňovníka vyšší ako 20 507,00 eur, nezdaniteľná časť je rozdiel medzi sumou 9 064,094 a jednej štvrtiny základu dane daňovníka;
  3. Ak táto suma (rozdiel uvedený podľa 2. bodu) je nižšia ako nula, nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka sa rovná nule.

 

FAQ

Otázka  –  Nezdaniteľná časť základu dane v roku 2019
Aká je základná nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2019?
Odpoveď
Suma nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka na rok 2019 na sumu 3 937,35 eura.