Preddavky

Postup platný do 31.12.2019 - preddavky na daň zo závislej činnosti sa zaokrúhľujú na eurocenty nadol.
 

FAQ

Otázka
Ako sa zaokrúhli vypočítaný preddavok v sume  231,2674?
Odpoveď
Preddavok sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 231,26 eura.