Pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient

O pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient (ďalej "PEKK") môže podnikateľ požiadať ktorýkoľvek daňovú úrad. Podnikateľ požiada o zaregistrovanie PEKK elektronicky, podaním žiadosti o pridelenie kódu PEKK.

Po overení údajov uvedených v žiadosti, daňový úrad pridelí  kód PEKK, ktorého pridelenie si podnikateľ nájde v e-kasa zóne. V prípade on-line registračnej pokladnice (ďalej "ORP") je podnikateľovi sprístupnený inicializačný balíček, ktorý je potrebné nahrať do ORP. Inicializačný balíček má podnikateľ sprístupnený taktiež v e-kasa zóne. V prípade virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej "VRP") sú podnikateľovi doručené prihlasovacie údaje - login a heslo, poštou v bezpečnostnej obálke do vlastných rúk. Prihlasovacie údaje sú potrebné pre vstup do prostredia VRP.

Poznámka
Bližšie informácie k podávaniu žiadosti o pridelenie kódu PEKK sú zverejnené na stránke: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Aktualne/ERP_VRP/2019/2019.04.10_el_pod.pdf

Upozornenie
Podnikatelia, na ktorých sa podľa zákona č. 563/2009 Z.z. § 14 vzťahuje elektronická komunikácia, sú povinní DÚ doručovať žiadosti o pridelenie kódu PEKK len v elektronickej forme.

FAQ

Otázka č. 1 - formy zaslania žiadosti o pridelenie kódu PEKK - štruktúrované tlačivo
Akou formou môže podnikateľ doručiť DÚ žiadosť o pridelenie kódu PEKK ?
Odpoveď
Pre pridelenie kódu PEKK podnikateľ podá žiadosť o pridelenie kódu PEKK. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom štruktúrovaného elektronického formulára, ktorý je zverejnený na webovom sídle FR. Všetky elektronické formuláre súvisiace s agendou e-kasa, sa podnikateľovi zobrazia v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“.

Otázka č. 2 - pridelenie kódu VRP - elektronické vyplnenie žiadosti
Aký je postup v  prípade elektronického vyplnenia žiadosti o pridelenie kódu VRP?
Odpoveď
Pri elektronickom vyplnení žiadosti o pridelenie kódu VRP cez https://vrp.financnasprava.sk podnikateľ v žiadosti o pridelenie kódu VRP vyplní požadované údaje vrátane štvormiestneho číselného PIN kódu, ktorý si podnikateľ sám ľubovoľne zadá (PIN kód neprideľuje správca dane). PIN si je potrebné starostlivo uchovať, nakoľko je potrebný pri prvom prihlásení do VRP.

Otázka č. 3 - prevzatie prihlasovacích údajov pri VRP
Má si prísť podnikateľ osobne prevziať prihlasovacie údaje do VRP na DÚ?
Odpoveď
Nie, nemá. Po overení údajov v žiadosti o pridelení kódu VRP, daňový úrad podnikateľa zaregistruje a pridelí kód VRP ako aj  prihlasovacie údaje. Podnikateľovi budú  prihlasovacie údaje na prístup do VRP  spolu s kódom VRP doručené v bezpečnostnej obálke poštou (doporučene, do vlastných rúk).

Otázka č. 4 - sprístupnenie inicializačného balíčka pri ORP
Akou formou bude podnikateľovi sprístupnený inicializačný balíček pri ORP?
Odpoveď
Po overení údajov uvedených v žiadosti podnikateľa daňový úrad pridelí kód ORP spolu s inicializačným balíčkom, ktorý si podnikateľ nájde v e-kasa zóne. Inicializačný balíček obsahuje identifikačné údaje a autentifikačné údaje. Podnikateľ si stiahne identifikačné a autentifikačné údaje za každú ORP samostatne. Pri sťahovaní autentifikačného údaju je potrebné najskôr si daný súbor vygenerovať.