Základ dane

Základ dane z príjmov zo závislej činnosti sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
 

FAQ

Otázka
Ako sa zaokrúhli vypočítaný záíklad dane v sume  386,4322?
Odpoveď
Vypočítaný základ dane sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 386,43 eur.