Úvod > DPH > Dodanie tovaru do/zo zahraničia > Zásielkový predaj > Čo je zásielkový predaj

Čo je zásielkový predaj

Zásielkový predaj je upravený v § 6 a v § 14 zákona o DPH.  Zásielkovým predajom je dodanie tovaru, ktorý je odoslaný alebo prepravený dodávateľom alebo na jeho účet z členského štátu iného ako je členský štát, v ktorom sa skončí odoslanie alebo preprava tovaru, a odberateľom je osoba, ktorá nemá pridelené identifikačné číslo pre daň. Sú to napr. prípady predaja tovaru na základe katalógovej ponuky, internetovej ponuky, letákovej ponuky, televíznej ponuky určenej najmä konečnému spotrebiteľovi.
 
Predmetom zásielkového predaja nemôžu byť tieto tovary:
- tovary, ktoré sú predmetom spotrebnej dane, okrem prípadov, keď sa tieto tovary dodávajú fyzickým osobám na ich osobnú spotrebu,
- nové dopravné prostriedky (definícia nového dopravného prostriedku je upravená v § 11 ods.12 zákona o DPH),
- tovary, ktoré dodávateľ dodáva spolu s montážou alebo inštaláciou.