Objednávanie plomb

Otázka - objednanie plomb
U koho a akým spôsobom si má servisná organizácie objednať plomby? 

Odpoveď
Servisná organizácia  je od 1. januára 2018 povinná písomne si objednať plomby u finančného riaditeľstva. 

Servisná organizácia s daňovým úradom komunikujúca elektronicky, vykoná  objednanie plomb  prostredníctvom elektronickej komunikácie:

Po prihlásení do osobnej zóny pre elektronickú komunikáciu   sa zvolí Katalóg elektronických formulárov a následne sa môže zvoliť  časť „Správa daní“ Podanie pre FS – Správa daní“ . Následne sa odklikne Všeobecné podanie  pre FS SR alebo sa objednanie vykoná cez časť „Register“ Podanie pre FS – Register a následne Všeobecné podanie  pre FS SR, kde sa v časti  „Oblasť podania" vyberie Register a v časti  "Agenda“ sa vyberie VRP (nie je iná voľba, podstatné je aby sa podanie dostalo na oddelenie registra).  V časti „Typ podania“ sa vyberie - Iné.  V obsahu podania (text podania) sa vypíše text pre objednanie počtu plomb ako aj DÚ, v rámci ktorého si SO prevezme objednané plomby. Odporúčame uviesť mailovú adresu ako a aj telefonický kontakt.  Na záver sa podá cez tlačidlo na ľavom paneli (Podať EZ alebo Podpísať ZEpom a Podať).