Daň

Postup platný do 31.12.2019 - daň sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
 

FAQ

Otázka
Ako sa zaokrúhli vypočítaná daň v sume 58,996?
Odpoveď
Vypočítaná daň sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 58,99 eura.