Úvod > DPH > Práva a povinnosti zahraničnej osoby > Registrácia zahr. osoby pri zásielkovom predaji podľa § 6

Registrácia zahr. osoby pri zásielkovom predaji podľa § 6