Úvod > DPH > Miesto dodania tovaru > Všeobecne

Všeobecne

  • Miesto dodania tovaru

    Zákon o DPH v § 13 upravuje základné pravidlá, podľa ktorých sa určuje miesto do...