Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Zaokrúhľovanie > Zaokrúhľovanie nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu

Zaokrúhľovanie nezdaniteľných častí základu dane a daňového bonusu

Nezdaniteľné časti základu dane (§ 11zákona), daňový bonus na vyživované dieťa (§ 33 zákona) a daňový bonus na zaplatené úroky (§ 33a zákona) sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.
 
FAQ

Otázka č. 1 – Zaokrúhlenie  základnej nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka
Nezdaniteľná časť základu dane je stanovená ako 19,2 násobok životného minima k 1.1. bežného roka. Životné minimum k 1.1.2018 je stanovené vo výške 199,48 eura. Ako sa zaokrúhli vypočítaná nezdaniteľná časť základu dane vo výške 3 830,016 eura?
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka na rok 2018 je po zaokrúhlení na eurocenty nahor v sume 3 830,02 eura.

Otázka č. 2 – Zaokrúhlenie nezdaniteľnej časti základu dane daňovníka s nadštandardnými príjmami
Daňovník v roku 2018 dosiahne  základ dane vyšší, ako je suma sto násobku životného minima a nemá nárok na celú základnú nezdaniteľnú časť na daňovníka. Výpočtom zistil, že si môže uplatniť nezdaniteľnú časť zo základu dane v sume 2 764,261 eura.
Odpoveď
Daňovník si uplatní po zaokrúhlení na eurocenty nahor nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 2 764,27 eura (zaokrúhlené na celé eurocenty nahor).