Zaokrúhľovanie zamestnaneckej prémie

Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.

Vypočítaná pomerná časť zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
 
Upozornenie
Pre zdaňovacie obdobie 2018 vypočítaná suma podľa § 32a ods.3 je záporné číslo t.j. v rozpätí posudzovaných príjmov od 2 880 - 5 760 eur nárok na zamestnaneckú prémiu nevzniká.
Tzn., že v tomto prípade si daňovník v podanom daňovom priznaní  uplatní nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka v sume 3 830,02, vyčísli daň , vyplní tlačivo bez vypĺňania riadkov týkajúcich sa zamestnaneckej prémie a vyčísli preplatok dane.
 

FAQ

Otázka č. 1 – Zaokrúhľovanie zamestnaneckej prémie pri výpočte a výsledok
Kedy sa pri výpočte zaokrúhľuje zamestnanecká prémia ?
Odpoveď
Pri výpočte zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje až výsledná vypočítaná suma; nikdy sa v priebehu výpočtu nezaokrúhľujú  „čiastkové“ výsledky, ale až konečná výsledná suma, a to na eurocenty nahor (v prospech daňovníka).

Otázka č. 2 – Zaokrúhľovanie pomernej časti ZP pri jej výpočte
Ako sa postupuje pri výpočte pomernej časti zamestnaneckej prémie, ak zamestnanec mal príjmy za 9 mesiacov roku 2013 vo výške 3 600 eur ?
Odpoveď
„Celoročný“  nárok na zamestnaneckú prémiu u príjmov v rozsahu od 6 do 12násobku minimálnej mzdy je nezaokrúhlená suma (vypočítaná postupom podľa §32a ods. 3 zákona) vo výške 42,9742 eura. Výpočet pomernej časti za 9 mesiacov je nasledovný:
42,9742: 12x 9 = 32,23065, po zaokrúhlení 32,24 eur = nárok na ZP za 9 mesiacov;