Úvod > Daň z motorových vozidiel > Sadzba dane z MV > Určenie ročnej sadzby dane pre návesové jazdné súpravy

Určenie ročnej sadzby dane pre návesové jazdné súpravy

  
Daňovník pre účely určenia sadzby dane zaradí v daňovom priznaní ťahač a osobitne náves do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do akej by patrili podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti alebo celkovej hmotnosti uvedenej v doklade ako jednu návesovú jazdnú súpravu iba raz, ak sa aj použili počas zdaňovacieho obdobia v rôznych návesových jazdných súpravách; na zmeny počas zdaňovacieho obdobia sa neprihliada.
 
FAQ
 
Otázka č. 1 - daňovník je držiteľom celej návesovej jazdnej súpravy (ťahača a návesu)
Daňovník používa  na podnikanie jeden ťahač a dva návesy; daňovník je držiteľom zapísaným v dokladoch týchto vozidiel. Ako sa postupuje pri určení ročnej sadzby dane v daňovom priznaní?
Odpoveď
Daňovník na účely určenia dane v daňovom priznaní vytvorí „jednu návesovú jazdnú súpravu“. To znamená, že zaradí do nižšej daňovej skupiny ťahač a iba  jeden z dvoch návesov. Ktorý z návesov to bude, je iba na daňovníkovi,  a to bez ohľadu na skutočnosť, že na podnikanie používal obidva návesy a návesy s ťahačom počas zdaňovacieho obdobia striedal. Následne sa na vozidlá uplatní upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla.
Zaradenie vozidla do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane v daňovom priznaní osobitne vyznačí pre každé vozidlo.
Na náves nezaradený v rámci návesovej súpravy do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane, sa iba uplatní upravená ročná sadzba dane v závislosti od mesiaca prvej evidencie vozidla.
 
Otázka č. 2 - daňovník nie je držiteľom ani jednej návesovej jazdnej súpravy
Daňovník používa  na podnikanie dva ťahače a dva návesy; daňovník u ťahačov je zapísaným v dokladoch ako držiteľ ale návesy má v prenájme od iného podnikateľa, t.j. nie je držiteľom týchto návesov. 
Odpoveď
Vzhľadom na to, že v tomto prípade ide o dvoch daňovníkov (jeden je držiteľom zapísaným v dokladoch k ťahačom a druhý je držiteľom zapísaným v dokladoch k návesom),  ani jeden z nich nevie vytvoriť na účely určenia dane v daňovom priznaní jednu návesovú jazdnú súpravu.   Z uvedeného dôvodu nemôže ani jeden z  daňovníkov zaradiť ani jedno z vozidiel do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane.