Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov právnickej osoby > Daňové výdavky > Stanoviská Finančného riaditeľstva SR > Odpis pri prenájme hmotného majetku so vstupnou cenou menej ako 1700 eur

Odpis pri prenájme hmotného majetku so vstupnou cenou menej ako 1700 eur

Otázka

Vzťahuje sa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov aj na odpisy pri prenájme hmotného so vstupnou cenou menej ako 1 700 eur?

Odpoveď

Áno. Podľa § 19 ods. 3 písm. a) zákona o dani z príjmov sa limitujú výnosmi z prenájmu aj odpisy hmotného majetku so vstupnou cenou menej ako 1700 eur.