Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Prerušenie prevádzky ERP/VRP > Povinnosti servisnej organizácie pri prerušení prevádzky ERP - platí do 30.6.2019

Povinnosti servisnej organizácie pri prerušení prevádzky ERP - platí do 30.6.2019


FAQ
 
Otázka č. 1 - povinnosti servisnej organizácie pri prerušení prevádzky ERP
Po obnove výpadku elektrického napätia podnikateľ zistil, že ERP je nefunkčná. Servisná organizácia priamo na prevádzke podnikateľa ešte v ten deň vykoná jej opravu. Má servisná organizácia v knihe ERP vykonať zápis opravy ERP, aj keď k jej oprave došlo v tom istom dni, v ktorom bola nahlásená porucha?
Odpoveď
Keďže došlo k poruche ERP, bez ohľadu na to, že jej oprava bola vykonaná v tom istom dni, servisná organizácia má povinnosť v knihe ERP:
•   potvrdiť dátum a čas nahlásenia poruchy ERP,
•   uviesť dátum a čas vykonania opravy,
•   zaznamenať popis poruchy,
•   uviesť podpis fyzickej osoby, ktorá opravu vykonala.
 
Poznámka: tento záznam môže potvrdiť servisná organizácia aj odtlačkom pečiatky, ak ňou  disponuje.