Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Nezdaniteľné časti základu dane > OTAZKY PLATNE V PREDCHADZAJUCICH ZDANOVACICH OBDOBIACH

OTAZKY PLATNE V PREDCHADZAJUCICH ZDANOVACICH OBDOBIACH

Otázka č. 1
Môže si zamestnanec za rok 2018 uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť za daňovníka vo výške 50 €, ak od 26.12.2017 do 02.01.2018 absolvoval 8-dňový liečebný pobyt v kúpeľoch, za ktorý 02.01.2018 zaplatil 320 €?
Odpoveď
V súlade s § 11 ods. 14 ZDP účinným od 01.01.2018 túto NČZD možno uplatniť na kúpeľnú starostlivosť po 31.12.2017. To znamená, že pokiaľ sa kúpeľná starostlivosť uskutočnila na prelome rokov 2017 – 2018, zamestnanec si môže uplatniť NČZD na kúpeľnú starostlivosť v pomernej výške podľa počtu dní, v ktorých túto kúpeľnú starostlivosť využil, najskôr až v roku 2018. Podľa preukázateľného dokladu zamestnanec zaplatil za dva dni kúpeľnej starostlivosti v roku 2018 (od 1.1. do 2.1.2018) v úhrne 80 €. Zamestnancovi vznikol nárok na uplatnenie NČZD na kúpeľnú starostlivosť v maximálnej výške 50 €.