Nepeňažný príjem

 Postup platný do 31.12.2019 - nepeňažný príjem vo forme poskytnutia motorového vozidla zamestnávateľa na služobné a súkromné účely sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
 

FAQ

Otázka
Ako sa zaokrúhli suma vo výške  1% vstupnej ceny motorového vozidla zamestnávateľa poskytnutého zamestnancovi na služobné a súkromné účely vypočítaná vo výške 74,589?
Odpoveď
Vypočítaná suma  takéhoto nepeňažného plnenia sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 74,58 eura.