Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Uzávierky na účely zákona o ERP > Intervalová/prehľadová uzávierka v ERP (platné do 30.6.2019) a VRP/ORP

Intervalová/prehľadová uzávierka v ERP (platné do 30.6.2019) a VRP/ORP

  • Intervalovou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci podrobné alebo súhrnné údaje z fiskálnej pamäte za zvolený časový interval.
  • Prehľadovou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja tovaru alebo  poskytovania služby od začiatku predaja tovaru alebo poskytovania služby v danom dni.

FAQ

Otázka č. 1 - vyhotovenie intervalovej/prehľadovej uzávierky
Kedy je podnikateľ povinný vyhotovovať intervalovú, resp. prehľadovú uzávierku pri používaní ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Na požiadanie  daňového úradu alebo colného úradu je podnikateľ povinný ihneď na predajnom mieste alebo v lehote určenej daňovým úradom alebo colným úradom vytlačiť intervalovú uzávierku alebo prehľadovú uzávierku a poskytnúť ju zamestnancom daňového úradu alebo colného úradu.
Taktiež si môže podnikateľ vyhotoviť pre svoje účely kedykoľvek v priebehu dňa prehľadovú uzávierku.
Ak chce podnikateľ vedieť aké boli jeho tržby za daný mesiac, pričom chce vedieť výšku jednotlivých položiek, napr. obrat, záporný obrat, kumulovaný obrat, storná a podobne, dá si vyhotoviť pre svoje účely podrobnú intervalovú uzávierku (intervalová uzávierka  môže byť súhrnná alebo podrobná).

Otázka č. 2 - vyhotovenie intervalovej/prehľadovej uzávierky 2
Je podnikateľ povinný vyhotovovať intervalovú, resp. prehľadovú uzávierku pri používaní ERP/VRP/ORP každý mesiac?
Odpoveď
Prehľadovú alebo intervalovú uzávierku si podnikateľ môže vyhotoviť kedykoľvek pre svoje potreby (aj viackrát v priebehu toho istého mesiaca).