Zdaniteľná mzda

Postup platný do 31.12.2019 - zdaniteľná mzda sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
 

FAQ

Otázka
Ako sa zaokrúhli vypočítaná zdaniteľná mzda v sume 623,589?
Odpoveď
Zdaniteľná mzda sa zaokrúhli smerom nadol t.j. na sumu 623,58 eura.