Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Pozastavenie prevádzky ERP/VRP pri prerušení živnosti > Pozastavenie prevádzky VRP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti

Pozastavenie prevádzky VRP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti

FAQ

Otázka
Je podnikateľ povinný pozastavenie (prerušenie) prevádzky VRP z dôvodu pozastavenia živnosti nahlásiť daňovému úradu?
Odpoveď
Na účely zákona o ERP podnikateľ pri  pozastavení prevádzky VRP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti nemá oznamovaciu povinnosť.