Pozastavenie prevádzky VRP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti

FAQ

Otázka
Je podnikateľ povinný pozastavenie (prerušenie) prevádzky VRP z dôvodu pozastavenia živnosti nahlásiť daňovému úradu?
Odpoveď
Na účely zákona o ERP podnikateľ pri  pozastavení prevádzky VRP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti nemá oznamovaciu povinnosť.