Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Kto je povinný používať ERP/VRP/ORP (tuzemský podnikateľ, zahraničný podnikateľ)

Kto je povinný používať ERP/VRP/ORP (tuzemský podnikateľ, zahraničný podnikateľ)