Úvod > Elektronická registračná pokladnica (ERP) a virtuálna registračná pokladnica (VRP) > Kto je povinný používať ERP/VRP (tuzemský podnikateľ, zahraničný podnikateľ)

Kto je povinný používať ERP/VRP (tuzemský podnikateľ, zahraničný podnikateľ)