Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Začatie používania ERP/VRP (po pridelení DKP) > Uvedenie ERP do prevádzky - platné do 31.3.2019, resp. 30.6.2019

Uvedenie ERP do prevádzky - platné do 31.3.2019, resp. 30.6.2019

ERP môže po pridelení daňového kódu ERP (DKP) uvádzať do prevádzky len servisná organizácia.

FAQ

Otázka
Podnikateľ si zakúpil novú ERP. Pre jej uvedenie do prevádzky môže požiadať, akéhokoľvek servisného technika?
Odpoveď
Aby ERP bola uvedená do prevádzky v súlade s ustanoveniami zákona o ERP, podnikateľ musí osloviť iba servisnú organizáciu, ktorá je zapísaná v registri servisných organizácii vedenom na daňovom úrade (zverejnený: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_9088a424-f20f-40d9-8c88-a29d00d2994d.).
Vybranú servisnú organizáciu zapísanú v registri servisných organizácii, je podnikateľ povinný uviesť v knihe ERP, nakoľko ide o jeden z povinných údajov, pri vyplňovaní knihy ERP na účely pridelenia DKP.