Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Ukončenie prevádzky ERP/VRP, a prechod na ORP > Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky VRP

Povinnosť podnikateľa pri ukončení prevádzky VRP

FAQ
Otázka č. 1 - oznamovacia povinnosť pri ukončení prevádzky VRP
Dokedy je podnikateľ, ktorý  ukončí používanie VRP, povinný oznámiť túto skutočnosť daňovému úradu?
Odpoveď
Podnikateľ, ktorý  ukončí používanie VRP, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť ktorémukoľvek  daňovému úradu najneskôr do troch pracovných dní od ukončenia  používania VRP.

Otázka č. 2 - oznamovacia povinnosť pri strate prihlasovacích údajov
Aké povinnosti má podnikateľ, v prípade ak stratí prihlasovacie údaje (heslo) – nevie sa prihlásiť do VRP?
Odpoveď
Ak sa podnikateľ nevie prihlásiť (zabudol, stratil heslo) do aplikácie VRP, je potrebné oznámiť stratu prihlasovacích údajov daňovému úradu. 

Otázka č. 3 - formy zaslania oznámenia o strate prihlasovacích údajov/ukončení VRP - všeobecné podanie
Akou formou môže podnikateľ doručiť daňovému úradu oznámenie o strate prihlasovacích údajov/ukončení VRP do 31.3.2019?
Odpoveď
Vyplnené oznámenie podnikateľ uloží, vytlačí, pričom vytlačené oznámenie podpíše a následne ho naskenuje a zašle elektronicky (nie mailom) ako prílohu Všeobecného podania na portáli finančnej správy v časti register.

Otázka č. 4 - formy zaslania oznámenia o strate prihlasovacích údajov/ukončení VRP - štruktúrované tlačivo
Akou formou môže podnikateľ doručiť DÚ oznámenie o strate prihlasovacích údajov/ukončení VRP od 1.4.2019?
Odpoveď
Od polovice marca môže podnikateľ podať oznámenie o strate prihlasovacích údajov/ukončení elektronicky prostredníctvom štruktúrovaného elektronického formulára, ktorý FR zverejní na svojom webovom sídle. Všetky elektronické formuláre súvisiace s agendou e-kasa, sa podnikateľovi zobrazia v osobnej internetovej zóne v časti „Katalóg formulárov“.

Otázka č. 5 -  READ ONLY
Po oznámení o strate prihlasovacích údajov,  DÚ doručí podnikateľovi obálku read only. Čo znamená tento pojem?
Odpoveď
READ ONLY je pojem používaný pre sprístupnenie aplikácie VRP v móde „PRE ČÍTANIE“. Mód „PRE ČÍTANIE“ je nastavený podnikateľovi po ukončení používania VRP. V tomto móde nie je možné realizovať aktívne úkony (t.j. vytváranie pokladničných dokladov). Mód slúži podnikateľovi pre prístup k historickým údajom ním vytvorených pokladničných dokladov, ktoré sú mu sprístupnené po celú dobu archivácie týchto dát.

Otázka č. 6 -  paragóny pri strate prihlasovacích údajov
Môže podnikateľ, ktorý používal VRP (prihlasovacie údaje), v prípade straty hesla (prihlasovacích údajov) vyhotovovať paragóny v zmysle zákona o ERP?
Odpoveď
Podnikateľ v prípade straty prihlasovacích údajov do VRP vyhotovuje paragóny v zmysle zákona o ERP až do doby ukončenia používania VRP daňovým úradom.