Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane

Príjmy zo závislej činnosti, ktoré nie sú predmetom dane