Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov FO zo závislej činnosti > Predmet dane z príjmov zo závislej činnosti

Predmet dane z príjmov zo závislej činnosti

 • Príjmy zo závislej činnosti

  Príjmami zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov) sú: - príjmy z ...
 • Zamestnanec

  Zamestnanec je daňovník poberajúci príjmy zo závislej činnosti od platiteľa tých...
 • Zamestnávateľ

  Zamestnávateľ je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vypláca príjmy zo zá...
 • Platiteľ dane

  Platiteľom dane z príjmov zo závislej činnosti je fyzická osoba alebo právnická ...
 • Zdaniteľná mzda

  Zdaniteľnou mzdou je: - úhrn zdaniteľných príjmov zúčtovaných a vyplatených...