Úvod > ERP - VRP- pokladnica e-kasa klient > Pozastavenie prevádzky ERP/VRP pri prerušení živnosti > Pozastavenie prevádzky ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti - platí do 30.6.2019

Pozastavenie prevádzky ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti - platí do 30.6.2019

 
Podnikateľ, ktorý pozastaví prevádzku ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti podľa § 57 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, je povinný  dátum tejto skutočnosti zaznamenať  do knihy ERP.
 
FAQ

Otázka č. 1 - postup podnikateľa pri pozastavení prevádzkovania živnosti
Je podnikateľ povinný pozastavenie prevádzky ERP z dôvodu prerušenia živnosti nahlásiť servisnej organizácii alebo daňovému úradu?
Odpoveď
Na účely zákona o ERP podnikateľ pri  pozastavení prevádzky ERP z dôvodu pozastavenia prevádzkovania živnosti nemá oznamovaciu povinnosť, je iba povinný zaznamenať dátum tejto skutočnosti do knihy ERP.