Úvod > Daň z príjmov > Daň z príjmov fyzickej osoby > Daňový bonus na vyživované dieťa > OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

OTÁZKY PLATNÉ V PREDCHÁDZAJÚCICH OBDOBIACH

Otázka č. 1 - Súčasné poberanie daňového bonusu v SR a daňového zvýhodnenia na dieťa v zahraničí - za rok 2015

Rezident Slovenskej republiky poberá v roku 2015 príjmy zo závislej činnosti v Českej republike. V Čechách má uplatnené daňové zvýhodnenie  na deti podľa podmienok platných v českom daňovom zákone. Na území SR poberal i príjmy z podnikania a spĺňa podmienky na uplatnenie daňového bonusu na vyživované deti. Má nárok na daňový bonus na vyživované deti aj na území Slovenskej republiky?

Odpoveď

Ak si rezident Slovenskej republiky  uplatnil v zahraničí zvýhodnenie na dieťa, ktoré mu umožňuje daňová legislatíva  platná v zahraničí, nemá to vplyv na uplatnenie daňového bonusu na dieťa na území Slovenskej republiky. Na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku daňovník preukazuje  splnenie podmienok v § 33 zákona o dani z príjmov.

Upozorňujeme však na skutočnosť, že daňový bonus vyplatený rezidentovi Slovenskej republiky za rok 2015 v zahraničí je jeho zdaniteľným príjmom na území Slovenskej republiky, ktorý spadá do rámca príjmov uvedených v § 8 zákona o dani z príjmov (ostatné príjmy). Príjem sa uvádza v VIII. oddiele na riadku 13  tabuľky č. 3 daňového priznania FO typ „B“ tlačiva za rok 2015.