Nezdaniteľné časti základu dane

Postup platný do 31.12.2019 - nezdaniteľné časti základu dane sa zaokrúhľujú na eurocenty nahor.
 

FAQ

Otázka
Ako sa zaokrúhli nezdaniteľná časť základu dane ročne na daňovníka za rok 2015 až 2019 ?
Odpoveď
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2015  až 2017 je  suma vo výške 3 803,33 eura (19,2- násobok sumy platného životného minima 198,09) , tzn.  suma 3 803,328 eura zaokrúhlená na eurocenty nahor (ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 19 809 eur t.j. 100- násobok sumy  platného životného minima 198,09 )
 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2018 je suma 3 830,02 ( (19,2- násobok sumy platného životného minima 199,48) , tzn.  suma 3 830,016 eura zaokrúhlená na eurocenty nahor (ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako 19 948,00 eur  t.j. 100- násobok sumy  platného životného minima 199,48 )
 
Nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka za rok 2019 je suma 3 937,35 (19,2- násobok sumy platného životného minima 205,07),  tzn.  suma 3 937,344 eura zaokrúhlená na eurocenty nahor (ak je základ dane daňovníka rovný alebo je nižší ako  20 507,00 eur  t.j. 100- násobok sumy  platného životného minima 205,07)