Zamestanecká prémia (ZP) za rok 2016 v r. 2017

Podmienky pre uplatnenie  zamestnaneckej prémie v r.2016 sa nezmenili, ani oba spôsoby výpočtu ZP.  Nezmenila sa výška nezdaniteľnej časti na daňovníka (NČZD = 3803,33 eur) za r. 2016,  ktorá je potrebná pre výpočet výšky ZP.

Zmenila sa výška minimálnej mzdy (405 eur k 1.1.2016) a tým sa zmenili aj limitujúce sumy za r. 2016 výšky zdaniteľných príjmov zo závislej činnosti, rozhodujúce pre výpočet ZP, ktoré  sú nasledovné :

  • 6 násobok minimálnej mzdy – suma 2 430 eur  
  • 12 násobok výšky minimálnej mzdy – suma 4 860 eur

V závislosti od výšky minimálnej mzdy sa zmenila výška posudzovaných zdaniteľných príjmov  a limity pre uplatnenie dvoch spôsobov - vzorcov výpočtu ZP.

Podľa výšky zdaniteľných príjmov daňovníka, rozhodujúcich pre výpočet zamestnaneckej prémie, sa postupuje podľa dvoch vzorcov výpočtu ZP:

  1. Prvý spôsob - vzorec výpočtu ZP platí pre posudzované zdaniteľné príjmy daňovníka  v rozsahu od  2 430 do 4 860 eur;
  2. Druhý vzorec platí pre zdaniteľné  príjmy nad 4 860 eur;

Vzhľadom na mechanizmus výpočtu  zamestnaneckej prémie (2 vzorce výpočtu)  výška nároku na zamestnaneckú prémiu za rok 2016 vychádza vo väčšine prípadov NULA .