Čo sa na účely zákona o ERP rozumie ERP?

FAQ

Otázka č. 1 – čo je ERP
Čo sa na účely zákona o ERP rozumie  ERP?
Odpoveď
ERP je:
1. elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím  zariadením pre zákazníka, hodinami, klávesnicou a tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok, alebo
2. počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou.

Otázka č. 2 – požiadavky na  ERP
Čo musí spĺňať ERP?
Odpoveď
Podnikateľ môže používať iba taký typ ERP, na ktorý Colný úrad Bratislava vydal rozhodnutie o splnení požiadaviek na ERP (všetky požiadavky na VRP sú uvedené v § 4 zákona o ERP). ERP musí mať pridelený aj daňový kód elektronickej registračnej pokladnice a musí byť označená plombou.