Používanie ERP/VRP/ORP zahraničným podnikateľom

Používanie ERP/VRP a od 1.4.2019, resp. 1.7.2019 ORP sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky. Ak sú zo zákona o ERP splnené podmienky, zahraničný podnikateľ je povinný cit. zákon uplatňovať a dodržiavať v plnom rozsahu rovnako ako slovenský podnikateľ.  

FAQ   

Otázka č. 1 - používanie ERP/VRP/ORP zahraničným podnikateľom
Je povinný podnikateľ so sídlom v Českej republike na prijatie tržby z predaja tovaru na území SR používať ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ z predaja tovaru prijme platbu v hotovosti na území SR, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP/ORP.

Otázka č. 2 - používanie ERP/VRP/ORP zahraničným podnikateľom, ktorý na území SR nemá stálu prevádzkareň
Zahraničný podnikateľ chce prvý krát na území Slovenskej republiky v rámci  kultúrneho podujatia predávať tovar - nemá stálu prevádzkareň na Slovensku. Je podnikateľ povinný používať na evidenciu tržieb ERP/VRP/ORP?
Odpoveď
Ak zahraničný podnikateľ prijme platbu v hotovosti z predaja tovaru na území Slovenskej republiky, je povinný prijatú hotovosť zaevidovať v ERP/VRP/ORP, pričom sa môže rozhodnúť, či na evidovanie tržieb bude používať ERP, VRP alebo ORP.